#helajag

Att leva med en bråkig mage innebär så mycket mer än bara ett liv med en bråkig mage. Eftersom magen är närvarande i allt en gör, blir stress och andra sjukdomar ännu mer påtagliga och svårbemästrade. IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) drabbar ofta yngre personer, och pressen i samhället tillsammans med en IBD diagnos eller andra mag- och tarmbesvär gör att alltför många lever med olika grad av psykisk ohälsa.

 

Under vecka 20 då World IBD Day och nationella Mag- och tarmdagen infaller, vill vi låta alla som är intresserade ta del av hur livet med en bråkig mage påverkar livet i stort och smått. Kampanjen #helajag vill lyfta att det just är #helajag som drabbas av sjukdomen, inte bara magen. Vi vill ha Din hjälp att sprida dessa starka porträtt, för att bryta tabun och öka kunskapen.

 

Kampanjen #helajag genomförs i samarbete med AbbVie.

 

Nedan kommer ni kunna läsa fem medlemmars egna berättelser kring hur #helajag påverkas av sjukdomarna. Varje dag publiceras en ny berättelse.
Klicka på bilderna för att läsa.