Sprider information, skapar gemenskap och bryter tabun

 

Stolta Magar är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som vill göra världen lite bättre för de som lever med bråkiga magar. Detta gör vi genom att erbjuda en gemenskap för de som är drabbade, liksom anhöriga och vänner. Vi finns på Facebook och Instagram där vi lyfter och debatterar ämnen som kan vara svåra att prata om när man lever med en magtarm-sjukdom. Samtidigt försöker vi fokusera på det friska och positiva, och tillsammans skapar vi livskvalitet trots bråkiga magar som ofta påverkar livet i stort.

 

Vi arbetar även gentemot professionen genom att erbjuda föreläsningar för vårdpersonal med fokus på patientperspektivet. Våra styrelsemedlemmar är idag vana föreläsare med gott om material i ryggsäcken för att kunna erbjuda värdefulla och intressanta speglingar av hur det är att leva med olika former av mag- och tarmbesvär. Vill du boka Stolta Magar som föreläsare? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.