NUFT

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) är ett nätverk av ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Idag fungerar NUFT bland annat som en arena för informationsspridning. NUFT samordnar även representationsplatser i olika projekt och delegationer och har tidigare samordnat gemensamma intressepolitiska initiativ.

Stolta Magar är en del av NUFT sedan våren 2020. Läs mer om NUFT på www.nuft.nu